• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Column Rob

Geert Milders

Geert Milders

Hij is 60 geworden, onze Geert uit Venlo. En de nuance heeft ook hem bereikt. Dat wordt door velen als heel prettig ervaren. Kennelijk heeft zijn gedachtegoed meer fans dan je zou denken, maar heeft hij het door zijn scherpe bewoordingen niet tot algemeen aanvaarde denkbeelden kunnen verheffen. Zoals hij nu praat over de risico’s van de islam, zullen zelfs (gematigde) moslims bereid zijn om naar hem te luisteren. Dan kom je in een dialoog en ga je problemen samen oplossen.

Israël of Gaza?

Israël of Gaza?

Na de invasie van Rusland in Oekraïne werden we geconfronteerd met het innemen van een positie. Ben je voor Rusland of voor Oekraïne? Na het geweld in Israël worden we opnieuw geacht stelling te nemen. Het doet me terugdenken aan de coronadagen. Je moet kennelijk altijd vóór het een en tegen het ander zijn.

Coronaschuld

Coronaschuld

Het voorspelbare is uitgekomen. Ondernemers die coronasteun hebben gehad, zitten enorm in hun maag met de terugbetaling van de uitgestelde belastingen en de teveel ontvangen bijdragen. De bedenkers van deze ellende zijn inmiddels demissionair en zitten onder hun bureau. Daar valt niet veel meer van te verwachten. De belastingdienst heeft aangekondigd dat de deurwaarders in de startblokken staan om beslagen te gaan leggen en andere invorderingsmaatregelen uit te voeren. Het slagveld wordt voorbereid.

Ze gaan vertrekken!

Ze gaan vertrekken!

Mijn geluksgetal is 7, dus ik was met een heel positieve verwachting begonnen aan vrijdag 7/7. Dat het kabinet zou vallen had ik niet zien aankomen, eigenlijk teveel geluk voor één dag. Rutte weet meer dan wij weten, dacht ik. Ik ging uit van electorale inzichten. Mis!

Personeelstekort?

Personeelstekort?

Als ondernemers met elkaar praten is het een open deur dat ze zorgen hebben van hun personeel. “Ik gun je veel personeel” is een vaak gebruikte, doch sarcastisch bedoelde, toewensing. “Maar je kunt niet zonder”, is dan al gauw de reactie. Het bevreemdt mij in hoge mate dat ondernemers zoveel moeite hebben met hun HR management. Dat laatste is al de vraag, of ze zich realiseren dat het om Human Resources gaat. Bronnen dus die zorgen voor het bereiken van je ondernemersdoelen. Die meedenken en helpen problemen op te lossen, die jouw vaak onduidelijk geformuleerde doelen waarmaken.

40 jaar priester

40 jaar priester

Afgelopen Pinksterzondag stond in het teken van het 40-jarig priesterfeest van Monseigneur de Jong, pastoor van Maastricht-Oost. Hij is naast zijn pastoorsfunctie ook hulpbisschop van Roermond, legerbisschop en bisschop van het gevangeniswezen. Ik geloof dat ik daarmee niet eens al zijn activiteiten heb benoemd. De voormalige bisschop Frans Wiertz, de rector van Rolduc en enkele hooggeplaatsten uit de krijgsmacht waren aanwezig bij de viering. De parochianen liepen niet massaal uit, de kerk was maar ten dele gevuld. In en rond de kroegen bij de latere kermisviering was het wel heel druk. Tekenend voor het huidige tijdsbeeld.

Klimaatplannen

Klimaatplannen

Afgelopen woensdag 26 april 2023 hield minister Rob Jetten van Klimaat en Energie zijn eerste klimaatpersconferentie. Het is de bedoeling dat er nog een reeks van dergelijke persconferenties gaan volgen. Hij zal ons daarin bijpraten over de uitvoering van de klimaatplannen. Er is door dit kabinet een klimaatfonds van € 35 miljard ingesteld. Hiervan wordt nu € 28 miljard bestemd. Het is daarom goed dat de samenleving wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de plannen. Let wel, dit heeft niets te maken met de stikstofcrisis. Het gaat om het tegengaan van de opwarming van de aarde, vooral door de uitstoot van CO2.

Sweet Caroline

Sweet Caroline

Ik had beloofd dat ik niet zou gaan stemmen. Ik heb me eraan gehouden, ondanks de regelmatig opstekende gewetensnood. Mijn stem kon de politieke aardverschuiving niet tegenhouden. Althans zo heette het in de krant. In plaats van een dansende Kaag op tafel nu een dansende Caroline op het podium.